Bestuur

Omnisscholen valt sinds 1 januari 2013 onder Stichting Omnisscholen.
De bestuurder is mevrouw N.J. (Elly) Brand. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting.

De directie wordt gevormd door de heer S. (Stan) Meulblok en mevrouw S. (Saskia) Delies. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Omnis.

Elke school heeft een schoolcoördinator. Hij of zij is het gezicht van de school en het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en teamleden.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken, de uitvoering van het beleid en het functioneren van de bestuurder. Ook heeft zij een adviserende rol en geeft zij goedkeuring aan voorgenomen besluiten van de bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
mevr. J.W. Voute-Zevenbergen
dhr. S.J.A. de Crom
dhr. S.A.M. Buijsse
dhr. L.D. de Bakker

Hier vindt u het jaarverslag 2019.