Bestuur

Omnisscholen valt sinds 1 januari 2013 onder Stichting Omnisscholen.
De bestuurder is mevrouw N.J. (Elly) Brand. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting.

De directie wordt gevormd door mevrouw S. (Saskia) Delies en mevrouw M. (Mariƫlle) Redert. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Omnis.

Elk kindcentrum heeft een locatieleider. Hij of zij is het gezicht van het kindcentrum en het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en teamleden.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken, de uitvoering van het beleid en het functioneren van de bestuurder. Ook heeft zij een adviserende rol en geeft zij goedkeuring aan voorgenomen besluiten van de bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Dhr. S.A.M. Buijsse, voorzitter
Dhr. L.D. de Bakker
Dhr. O. McDaniel
Mevr. E. Groenewoud

Bekijk hier het jaarverslag 2022.