Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Omnis zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen vertegenwoordigd. Zowel namens de ouders als de medewerkers zit er iemand in de GMR. In de GMR komen zaken aan de orde die alle Omnis Kindcentra aangaan, zoals de formatie, financiƫn en het jaarverslag. Voor vragen en/of punten kunt u terecht bij de MR (ouder- en personeelsgeleding) van uw kindcentrum.