Missie en Visie

Omnis heeft hoge verwachtingen van kinderen. We stemmen het aanbod af op hun mogelijkheden en behoeften. Kinderen bereiken de beste resultaten als ze eraan toe zijn. Wij werken met gemengde leeftijdsgroepen en individuele leerprogramma’s. We streven naar een verbinding van binnen- en buitenschooltijd. Buitenschools bieden we de kinderen activiteiten, waarmee zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

We bieden eigentijds onderwijs voor het kind van deze tijd en de volwassene van de toekomst. Omnis vernieuwt daarom continu haar lesmethoden en werkwijzen. We maken gebruik van moderne digitale leermiddelen en technologieën. Zo zijn de kinderen goed voorbereid op hun rol in de (kennis)maatschappij.

Onze kindcentra staan midden in de Borselse samenleving en dragen – door hun activiteiten – bij aan de leefbaarheid van de dorpen, nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk dat ouders met jonge kinderen zich welkom voelen in de dorpen. In onze kindcentra leren kinderen van en met elkaar. Ze leren hulp geven en ontvangen, zodat ze goed voorbereid zijn op de participerende samenleving.


Kernwaarden

De kernwaarden van Omnis zijn ‘optimaal ontwikkel- en leerresultaat’, ‘klaar voor de toekomst’ en ‘samen’. Deze kernwaarden zie je bij Omnis overal terug.

Optimaal ontwikkel- en leerresultaat 
Wij werken met kleine klassen en heterogene groepen. De leerkrachten sluiten daarbij aan op de individuele mogelijkheden en behoeften van elk kind. De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep op school, zodat iedereen tot zijn recht komt.

Kinderen bereiken de beste resultaten in een gestructureerde, rustige omgeving. Daarom werken we de hele week met gelijke schooltijden en eten de kinderen op school, samen met hun leerkracht.

Klaar voor de toekomst
Bij Omnis bereiden wij de kinderen goed voor op hun rol in de (kennis)maatschappij door het toepassen van eigentijdse leermiddelen en technologieën. Zo gebruiken we onder andere innovatieve ICT-methoden. De teams worden hierin voortdurend bijgeschoold.

Samen
Onze kindcentra staan middenin de Borselse samenleving en dragen bij in de leefbaarheid van de dorpen. Hierdoor voelen ouders met jonge kinderen zich er welkom. Omnis is samenwerkingspartner voor verschillende lokale verenigingen en vrijwilligers.

Omnis biedt kinderen een leuke schooltijd. En creëert een goed leerklimaat. Hierdoor krijgen de kinderen sociaal en emotioneel een stabiele basis. Zij voelen zich veilig en gewaardeerd.