Opvang

Binnen ons kindcentrum is er een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs. We werken samen met de dagopvang en de BSO van Kibeo, die naast ons gebouw gevestigd zijn; samen vormen wij OKC ’t Opstapje.
De peuters en kleuters werken altijd aan dezelfde thema’s, waarbij ze wekelijks samenwerken om elkaar te ontmoeten en te leren van elkaar. Zodra uw kind vier jaar wordt is de overstap naar de kleutergroep maar een kleine stap, de omgeving, leerkrachten en de kinderen zijn immers al vertrouwde gezichten.

Voor en na schooltijd kan uw kind naar de buitenschoolse opvang (BSO). Ookmhier zorgen wij voor een goede afstemming tussen opvang en onderwijs.

Schrijf uw kind in voor opvang bij Kibeo