Opvang

Binnen ons kindcentrum is er een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs. Samen met de peutergroep en de BSO van Kibeo vormen wij OKC de Reiger. De pedagogisch medewerkers vormen samen met de leerkrachten één team en hebben daardoor ook dezelfde leidinggevende. De peuters en kleuters werken geregeld aan dezelfde thema’s, waarbij er veel ruimte is om elkaar te ontmoeten en te leren van elkaar. Zodra uw kind vier jaar wordt is de overstap naar de kleutergroep maar een kleine stap, de omgeving, leerkrachten en de kinderen zijn immers al vertrouwde gezichten.

Na schooltijd kan uw kind naar de BSO, waarbij hij of zij binnen de vertrouwde omgeving van het kindcentrum blijft. Gezellig samen met vriendjes knutselen, spelen, ravotten en nog veel meer. Uw kind kan ook naar de Sport-BSO van Kibeo Stengeplein 1. Deze is op loopafstand van ons kindcentrum gevestigd. Onze leerkracht bewegingsonderwijs werkt ook als pedagogisch medewerker op de Sport-BSO. Zo zorgen wij ook hier voor een goede afstemming tussen opvang en onderwijs.

Schrijf uw kind in voor opvang bij Kibeo