Opvang

Binnen ons kindcentrum is er een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs. We werken samen met de peutergroep waarmee we het gebouw delen; Kibeo Stengeplein 4. De pedagogisch medewerkers vormen samen met de leerkrachten één team en hebben daardoor ook dezelfde leidinggevende. De peuters en kleuters werken geregeld aan dezelfde thema’s, waarbij er veel ruimte is om elkaar te ontmoeten en te leren van elkaar. Zodra uw kind vier jaar wordt is de overstap naar de kleutergroep maar een kleine stap, de omgeving, leerkrachten en de kinderen zijn immers al vertrouwde gezichten.

Voor en na schooltijd kan uw kind naar de buitenschoolse opvang (BSO) en de Sport-BSO van Kibeo Stengeplein 1. Deze is op loopafstand van ons kindcentrum gevestigd. Onze leerkracht bewegingsonderwijs werkt ook als pedagogisch medewerker op de Sport-BSO. Zo zorgen wij ook hier voor een goede afstemming tussen opvang en onderwijs.

Schrijf uw kind in voor opvang bij Kibeo