Omnis is benaderd voor verkenning CBS de Regenboog

Het bestuur van Omnis is gevraagd om samen met stichting Albero (Albero) en de MR van CBS de Regenboog in Hoedekenskerke te verkennen of de school ondergebracht kan worden bij de Omnis Kindcentra. Het bestuur van Omnis Kindcentra heeft aangegeven open te staan voor een verkenning, omdat Omnis het voortbestaan van kleinschalige kindcentra in de dorpen belangrijk vindt voor de leefbaarheid.

Overweging tot sluiting vanuit Albero
Albero overweegt om per 1 augustus 2024 CBS de Regenboog in Hoedekenskerke te sluiten. De school zit voor het derde jaar achter elkaar onder de minimumnorm van 40 leerlingen zoals vastgelegd in het ‘kleine scholen beleid’ van Albero. Dit betekent dat Albero onvoldoende toekomstperspectief ziet en de school niet langer zelf in stand wil houden. De MR van de Regenboog streeft samen met de werkgroep ‘Behoud Onderwijs Hoedekenskerke’ naar instandhouding van de school in Hoedekenskerke en heeft daarom Omnis benaderd.

Aan de verkenning zijn randvoorwaarden verbonden
Vanuit Omnis zijn een aantal randvoorwaarden verbonden aan de verkenning. Dat betreffen zaken zoals financiële haalbaarheid en continuïteit, voldoende leerlingen volgens de wettelijke normen om een scholen open te houden, voldoende personeel, en de identiteit en denominatie van de school. De continuïteit en voortgang van de huidige Omnisscholen staan hierbij voorop.

De verkenning is een proces dat de komende tijd door alle partijen zorgvuldig doorlopen wordt. In maart worden de ouders van de Regenboog geïnformeerd over de uitkomst van de verkenning en de daarop gebaseerde besluitvorming.