Werkbezoek aan Omnis

Op dinsdag 29 november bracht een delegatie van de gemeente Borsele een werkbezoek aan Omnis. Het bezoek startte op OKC ’t Opstapje in Driewegen waar bestuurder Elly Brand meer vertelde over de samenwerking tussen Omnis en Kibeo op het gebied van kindcentra. Hoe goed het is voor de ontwikkeling van kinderen, terwijl het ook steeds een uitdaging is vanwege de verschillen tussen onderwijs en opvang. Toch is er al veel bereikt afgelopen jaren en er zijn ook nog steeds veel ambities.

Nationaal Programma Onderwijs
Arco Grisnigt, projectleider NPO-gelden binnen Omnis, vertelde meer over de besteding van de subsidie die Omnis ontvangt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen aan te pakken. Zo is er een programma opgestart voor gratis naschoolse activiteiten wat de komende tijd verder uitgebreid wordt. Daarnaast is er nog meer aandacht voor onder andere bewegend leren, is er een nieuwe leesmethode aangeschaft en staat er nog meer op de planning.

Ontwikkelingen binnen ’t Opstapje
Anita Tukker, kindcentrum-coördinator van OKC ’t Opstapje, vertelde vervolgens meer over de laatste ontwikkelingen binnen ’t Opstapje. Er wordt sinds 2 jaar gewerkt met multidisciplinaire teams waarbij de leerlingen de dag starten in een vaste groep, die zich gedurende de dag opsplitst. Naast de vaste leerkracht is er ook altijd een ondersteunende leerkracht beschikbaar, die de leerlingen begeleidt na de instructie. Het onderwijsaanbod kan zo beter aansluiten op de onderwijsbehoefte van het individuele kind. Leerkracht Joris de Splenter vertelde hoe er in de praktijk gewerkt wordt.
Een nieuwe ontwikkeling binnen ’t Opstapje is de implementatie van een groen concept sinds de start van het schooljaar: Groenerwijs. Dit is een kindcentrum-formule waarbij buitenzijn, bewegen, natuur, gezondheid (fysiek en mentaal) en duurzaamheid spelenderwijs geïntegreerd worden in de kindontwikkeling. Stapsgewijs wordt dit steeds verder uitgebreid in de kinderopvang en het onderwijs binnen ’t Opstapje.
Het gesprek ging ook over hoe belangrijk de aanwezigheid van een basisschool is voor de leefbaarheid in de dorpen. Binnen ’t Opstapje is er een sterke binding met het dorp en de lokale verenigingen.

Ontwikkelingen binnen de Schakel
Het bezoek werd vervolgens voortgezet bij OKC de Schakel in Oudelande. Kindcentrum-coördinator Marleen Trasancos en directeur Saskia Delies vertelden meer over de ontwikkelingen die de Schakel de afgelopen jaren heeft doorgemaakt als kindcentrum. Er wordt gewerkt met 1 team met 1 leiding en met een presentatie en een rondleiding werd inzicht gegeven in wat dit in de praktijk betekent.

Het was erg waardevol om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan en te laten zien waar Omnis naartoe werkt.