Hulp van het college van Gedeputeerde Staten voor de Meidoorn

Ook dit jaar zette Omnis Kindcentrum de Meidoorn in Nisse zich in voor een sociaal verbonden Nederland. Het team van het kindcentrum nam tijdens NLdoet samen met ouders en kinderen het plein onder handen. Dit jaar mocht de Meidoorn zich verheugen op hulp van het college van Gedeputeerde Staten.

Samen de schouders eronder
Op zaterdag 12 maart zetten het team van Omnis Kindcentrum de Meidoorn, de ouders, leerlingen en andere vrijwilligers zich in om het plein rondom het kindcentrum weer helemaal in orde te maken. De Meidoorn maakt als groen kindcentrum veel gebruik van het plein als speel- en leeromgeving met onder andere een buitenlokaal en een moestuin. Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken, wordt dit plein jaarlijks tijdens NLdoet opgeruimd en opgeknapt door het team, ouders en vrijwilligers.

Hulp van het college van Gedeputeerde Staten
Het college van Gedeputeerde Staten provincie Zeeland kwam meehelpen bij Omnis Kindcentrum de Meidoorn. Zij hadden zich als vrijwilliger aangemeld en hielpen mee met het opruimen van het plein van het kindcentrum.

Het plein rondom het kindcentrum ligt er weer tiptop bij na een geslaagde dag.  Bedankt voor alle hulp!