Veel aandacht voor buiten bewegen en leren bij de Franck van Borssele

Veel bewegen, buiten zijn en sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Binnen Omnis Kindcentrum Franck van Borssele wordt hier veel aandacht aan besteed.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen gezonder zijn en beter leren door veel buiten te zijn. Aan groep 1 t/m 8 worden door de leerkrachten gedurende de schooldag regelmatig activiteiten aangeboden waarbij de leerlingen buiten zijn en bewegen. De kinderen worden zo gestimuleerd om de lesstof op een andere manier te ervaren. Denk hierbij aan buiten kastanjes verzamelen en er daarna de tafels mee oefenen of het uitrekenen van een som en vervolgens de uitkomst springen. Of de leerlingen schrijven met stoepkrijt het alfabet op het schoolplein en gaan al rennend van letter naar letter woorden spellen. Zo beleven de leerlingen de lesstof op een andere manier dan in het klaslokaal, dit heeft een positief effect op de leerresultaten.

Daarnaast worden er tijdens de gymlessen, passend bij het niveau van de leerlingen, leuke beweegactiviteiten aangeboden door de gediplomeerde sportmedewerker Sjoerd Hoogerwerf. Spelenderwijs worden de kinderen gestimuleerd in hun motorische ontwikkeling én leren al op jonge leeftijd hoeveel plezier sporten en bewegen geeft.

Tijdens de gymlessen gaat meester Sjoerd zo vaak mogelijk naar buiten met de leerlingen. Ze gaan bijvoorbeeld gymmen op het strand van Borssele of in het park. Ook gaan ze naar de speeltuin en gebruiken de toestellen om bijvoorbeeld te free-runnen. De omgeving rond het kindcentrum wordt zo optimaal benut en biedt de kinderen steeds nieuwe uitdagingen.

Sjoerd zegt hierover: “Samen bewegen is belangrijk voor kinderen. De kinderen blijven fit en hebben interactie met anderen kinderen. Dit helpt hen bij de ontwikkeling van allerlei sociale vaardigheden, zoals samenwerken en rekening houden met anderen.”

De aandacht binnen Omnis Kindcentrum Franck van Borssele voor sport, spel en beweging is niet alleen goed voor de motorische ontwikkeling van de kinderen, ook 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, leiderschap, organisatievermogen en verantwoordelijkheidsgevoel worden hierdoor geoefend. De kinderen worden in de veilige omgeving van het kindcentrum weerbaarder, wat goed is voor hun zelfvertrouwen.