Het kindcentrum

Omnis Kindcentrum ‘t Opstapje ligt aan de rand van het dorp Driewegen. Vanuit het kindcentrum en vanaf het plein is het uitzicht op de polders uniek. Het plein rondom het kindcentrum is groen en uitdagend ingericht, voor zowel jonge als oudere kinderen. Zo is er een duikelrek, een chillhuis, een wilgentunnel en een waterspeelplek. Er is veel ruimte om te rennen, te spelen, te ontdekken en te verstoppen. Voor ieder kind is er een prettige speelplek!

In het naastgelegen gebouw zijn ook het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van Kibeo gehuisvest. Binnen ’t Opstapje sluiten onderwijs en opvang naadloos op elkaar aan. Zo werkt de leerkracht van de stamgroep 4 t/m 8 jaar ook als pedagogisch medewerker.
Dankzij de nauwe samenwerking tussen de peuters en de kleuters kunnen wij de jonge kinderen beter begeleiden in hun ontwikkeling en zorgen wij voor een makkelijke overgang voor kinderen die 4 jaar worden.
Voor sommige kinderen kan de stap van groep 2 naar groep 3 ook groot zijn. Dankzij de stamgroep waar kinderen van groep 1 t/m 4 samenzitten, wordt de overgang naar de volgende leerfase veel kleiner. Uw kind kan zich bij ’t Opstapje optimaal ontwikkelen.

Een omgeving waarin je je draai hebt gevonden, heeft duidelijk z’n uitwerking op je leerresultaat. Voel je je thuis en heb je het naar je zin, dan leer je met plezier en krijg je de stof sneller onder de knie. Wat daarbij het beste werkt is een structuur van rust en regelmaat. De schooltijden zijn dan ook elke dag van de week hetzelfde. De kinderen eten tussen de middag kosteloos gezamenlijk met de leerkracht in de klas op school. Tot 14.00 uur is er lestijd, daarna bieden we aansluitend leuke, leerzame en uitdagende workshops bij Talent voor de Toekomst. Zo verbinden we de binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten, wat de ontwikkel- en leerresultaten ten goede komt.

Het team is gastvrij, kennen uw kind en geven uw kind persoonlijke aandacht. Omnis kindcentrum ‘t Opstapje; een prettige schoolomgeving voor uw kind.

Lees meer over onze school op scholenopdekaart.nl