Schooltijden

Schooltijden
Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model, waarbij elke lesdag van 8.30 uur tot 14.00 uur duurt.

Pauze
’s Ochtends is er pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur.
Van 12.00 uur tot 12.15 uur eten de kinderen gezamenlijk in de klas met hun leerkracht. Er is daarna nog tijd om buiten te spelen. De kleuters spelen aansluitend om 12.30 uur buiten, zo hebben zij een half uur om te eten.
Alle kinderen eten tussen de middag in de klas, samen met hun leerkracht. Deze overblijf is gratis. Uw kind neemt eten en drinken mee voor in de pauze en voor tussen de middag. Bijvoorbeeld fruit, brood, een cracker en melk of sap (geen frisdrank). Alles met mate en bij voorkeur geen snoep. Kauwgom is niet toegestaan.
Op woensdagochtend eten de kinderen gezamenlijk een stukje zelf meegebracht fruit.

Talent voor de Toekomst
Op 2 middagen worden na schooltijd verschillende workshops aangeboden voor Talent voor de Toekomst.
Deze zijn leuk, leerzaam en vallen binnen 4 pijlers:
1. Kunst & Cultuur
2. Wetenschap & Educatie
3. Natuur & Techniek
4. Sport & Spel

De workshops zijn gericht op ontwikkelingen en er worden vaardigheden aangeleerd die van pas komen op school, het voortgezet onderwijs en de kennismaatschappij.