Opvang

Binnen ons kindcentrum is er een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs. We werken samen met de dagopvang en de BSO van Kibeo waarmee we het gebouw delen; samen vormen wij OKC Franck van Borssele waar we opvang en onderwijs bieden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
De peuters en kleuters werken geregeld aan dezelfde thema’s, waarbij er veel ruimte is om elkaar te ontmoeten en te leren van elkaar. Zodra uw kind vier jaar wordt is de overstap naar de kleutergroep maar een kleine stap, de omgeving, leerkrachten en de kinderen zijn immers al vertrouwde gezichten.

Na schooltijd kan uw kind naar de BSO, waarbij hij of zij binnen de vertrouwde omgeving van het kindcentrum blijft. Gezellig samen met vriendjes knutselen, spelen, ravotten en nog veel meer

Schrijf uw kind in voor opvang bij Kibeo