Opvang

Binnen ons kindcentrum is er een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs. We werken samen met de dagopvang en de BSO waarmee we het gebouw delen; Kibeo Kalootstraat. De peuters en kleuters werken geregeld aan dezelfde thema’s, waarbij er veel ruimte is om elkaar te ontmoeten en te leren van elkaar. Zodra uw kind vier jaar wordt is de overstap naar de kleutergroep maar een kleine stap, de omgeving, leerkrachten en de kinderen zijn immers al vertrouwde gezichten.

Voor en na schooltijd kan uw kind naar de buitenschoolse opvang (BSO) Kibeo Kalootstraat. Deze is ook in ons kindcentrum gevestigd. Zo zorgen wij ook hier voor een goede afstemming tussen opvang en onderwijs.

Schrijf uw kind in voor opvang bij Kibeo