Het kindcentrum

De Franck van Borssele is een kleinschalig kindcentrum, gevestigd in brede school ‘Assenburgh’. Kinderen van 0 t/m 12 jaar zijn hier van harte welkom voor opvang en onderwijs.

We werken vanuit het onderwijs nauw samen met de dagopvang en de BSO waarmee we ons gebouw delen; samen vormen wij OKC Franck van Borssele. Ons enthousiaste en betrokken team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten bereidt uw kind van jongs af aan voor op de wereld van morgen, waarbij uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt.

In de peutergroep leggen we de basis voor een vertrouwde plek waar uw kind alle ruimte krijgt om te groeien. Omdat de peuters regelmatig samenwerken met de kleuters, zorgen we voor een makkelijke overgang naar de basisschool zodra uw kind 4 jaar wordt. Op de BSO krijgt uw kind de mogelijkheid om binnen de vertrouwde omgeving van het kindcentrum zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Het kindcentrum heeft 4 leslokalen en een ruime centrale hal. De kleuters hebben een eigen hal en speellokaal en eigen afgeschermd schoolplein. De midden- en bovenbouw hebben ook hun eigen speelplein. Zo is er voor ieder kind een prettige speelplek. Een omgeving waarin je je draai hebt gevonden, heeft duidelijk z’n uitwerking op je leerresultaat. Voel je je thuis en heb je het naar je zin, dan leer je met plezier en krijg je de stof sneller onder de knie. Wat daarbij het beste werkt is een structuur van rust en regelmaat. De schooltijden zijn dan ook elke dag van de week hetzelfde. De kinderen eten tussen de middag kosteloos gezamenlijk met de leerkracht in de klas op school. Tot 14.00 uur is er lestijd, daarna bieden we aansluitend leuke, leerzame en uitdagende workshops bij Talent voor de Toekomst aan. Zo verbinden we de binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten, wat de ontwikkel- en leerresultaten ten goede komt.

Omnis Kindcentrum ‘Franck van Borssele’ is een prettige en aantrekkelijke omgeving waar uw kind alle ruimte krijgt om te leren en te groeien.

Lees meer over onze school op scholenopdekaart.nl