Het kindcentrum

Omnis Kindcentrum De Schakel ligt in het centrum van Oudelande. Kinderen van 0 t/m 12 jaar zijn hier van harte welkom voor opvang en onderwijs.
Ons kindcentrum is gunstig gelegen bij het dorpshuis D’n Ostpit. Het heeft meerdere speelpleinen met zandbak en een klimtoestel. Ook is er een speeltuin met verschillende speeltoestellen waar uw kinderen gebruik van kunnen maken.

We werken nauw samen met de dagopvang en de buitenschoolse opvang van Kibeo, waarmee we ons gebouw delen. De pedagogisch medewerkers vormen met de leerkrachten één team en hebben daardoor ook dezelfde leidinggevende. In onze kleine groepen krijg uw kind veel persoonlijke aandacht.

Een omgeving waarin je je draai hebt gevonden, heeft duidelijk z’n uitwerking op je leerresultaat. Voel je je thuis en heb je het naar je zin, dan leer je met plezier en krijg je de stof sneller onder de knie. Wat daarbij het beste werkt is een structuur van rust en regelmaat. De schooltijden zijn dan ook elke dag van de week hetzelfde. Uw kinderen eten tussen de middag gezamenlijk met de leerkracht in de klas op school. Tot 14.00 uur is er lestijd, daarna bieden we twee keer per week aansluitend leuke, leerzame en uitdagende workshops bij Talent voor de Toekomst. Zo verbinden we de binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten, wat de ontwikkel- en leerresultaten ten goede komt.

Omnis Kindcentrum De Schakel is een prettige omgeving voor uw kind.

Lees meer over onze school op scholenopdekaart.nl