Het kindcentrum

Een omgeving waarin je je draai hebt gevonden, heeft duidelijk z’n uitwerking op je leerresultaat. Voel je je thuis en heb je het naar je zin, dan leer je met plezier en krijg je de stof sneller onder de knie. Wat daarbij het beste werkt is een structuur van rust en regelmaat. De schooltijden zijn dan ook elke dag van de week hetzelfde. Uw kinderen eten tussen de middag gezamenlijk met de leerkracht in de klas op school. Tot 14.00 uur is er lestijd, daarna bieden we twee keer per week aansluitend leuke, leerzame en uitdagende workshops bij Talent voor de Toekomst. Zo verbinden we de binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten, wat de ontwikkel- en leerresultaten ten goede komt.

Omnis Kindcentrum De Schakel ligt in het centrum van Oudelande. Ons kindcentrum is gunstig gelegen bij het dorpshuis D’n Ostpit. Het heeft meerdere speelpleinen met zandbak en een klimtoestel. Ook is er een speeltuin met verschillende speeltoestellen waar uw kinderen gebruik van kunnen maken.

We delen het gebouw met de dagopvang en de buitenschoolse opvang (BSO) van Kibeo. De leerkrachten zijn gastvrij en geven uw kind persoonlijke aandacht. Omnis Kindcentrum De Schakel een prettige schoolomgeving voor uw kind.

Lees meer over onze school op scholenopdekaart.nl