Het kindcentrum

In ons eigentijdse kindcentrum in het hart van Heinkenszand voelt ieder kind van twee tot twaalf jaar zich gezien en gehoord, net als de ouders.

Het enthousiaste en betrokken team van pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en leerkrachten van De Reiger bereidt kinderen van jongs af aan voor op de wereld van morgen. We doen dit in kleine groepen, waar veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Kinderen bespreken samen met de leerkracht en de ouders hun leerdoelen, waarbij naast kennis ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden heel belangrijk is. We gebruiken vernieuwende (onderwijs)methodes en middelen, met veel aandacht voor samenwerken, creatief denken, problemen oplossen, presenteren en het vergroten van digitale kennis. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor de toekomst van onze kinderen.

Dankzij onze uitdagende combinatie van zelf ervaren, horen en zien komt ieder kind tot zijn recht en kan zijn of haar talent en vergroten. Op onze speelterreinen hebben we veel aandacht voor bewegen en buiten op ontdekking gaan. Ons concept zorgt voor enthousiaste, nieuwsgierige en betrokken kinderen.

We werken nauw samen met de peutergroep waarmee we ons gebouw delen; Kibeo Stengeplein. En op loopafstand kan uw kind naar de buitenschoolse opvang (BSO) en de Sport-BSO van Kibeo.

Kijk voor meer informatie ook eens op scholenopdekaart.nl