Onderwijsvernieuwing

Binnen Omnis bereiden we uw kind voor op de toekomst. Daarom werken we met een eigen pedagogisch didactisch onderwijsconcept, wat we steeds verder ontwikkelen. Zaken die goed gaan, houden we en vullen we aan. Zoals de inzet van digitale hulpmiddelen en veel persoonlijke aandacht voor uw kind.

Digitale middelen
Bij alle Omnis Kindcentra krijgt uw kind vanaf groep 2 een iPad in bruikleen. Dit is één van onze methoden, naast buiten op ontdekking gaan, veel (buiten) bewegen, schrijven, boeken lezen en nog veel meer. Uw kind werkt niet de volledige schooldag met de iPad, maar alleen als dat een meerwaarde heeft voor de les. De tablet is namelijk een goede aanvulling op het traditionele onderwijs.

Onderwijs op maat
Voor een aantal vakken gebruiken we op de iPad de verwerkingssoftware van Gynzy. De leerkracht geeft uw kind aan het begin van de les een instructie, waarna hij of zij zelfstandig aan de slag gaat in de app van Gynzy. De software kijkt voortdurend naar het niveau van uw kind en past hier de volgende opgaven op aan. Dit betekent dat uw kind precies de juiste hoeveelheid uitdaging krijgt en zo zich optimaal ontwikkelt.
De leerkracht kan in de methode precies volgen waar uw kind mee bezig is en hoe dit gaat, zodat er heel gericht bijgestuurd kan worden.

Het portfolio
Ieder kind van groep 1 t/m 8 houdt een portfolio bij. In het portfolio verzamelt uw kind werk waar hij of zij trots op is. Ook de leerdoelen van uw kind zijn hierin te zien. Het doel van het bijhouden van een portfolio is dat uw kind zich betrokken voelt bij het leren. Uw kind leert kritisch naar zijn of haar eigen werk te kijken en bewuste keuzes te maken. Door uw kind inzicht te geven in de leerdoelen, wordt hij of zij eigenaar gemaakt van het eigen leerproces. Dit is een belangrijk onderdeel bij gepersonaliseerd leren. Tijdens de ouder-kindgesprekken pakken we het portfolio er ook elke keer bij. Zo bent u als ouder ook betrokken bij het leerproces van uw kind.

Aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden
Door de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie verandert de huidige kennissamenleving razendsnel. Uw kind gaat later misschien een beroep uitoefenen dat u nu nog niet kent of dat nu zelfs nog niet bestaat. Zij hebben hiervoor vaardigheden nodig, die hen voorbereidt op de kennismaatschappij. Binnen Omnis besteden we veel aandacht aan mediawijsheid en vaardigheden als kritisch en creatief denken, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, zelfregulering, sociale & culturele vaardigheden en nog veel meer.