Leerlingenzorg

Voor de speciale zorg voor uw kind zijn er intern begeleiders binnen Omnisscholen. Zij coördineren de leerlingenzorg, leggen zorgdossiers aan, bewaken afspraken en inventariseren eventuele knelpunten. Ook zijn zij betrokken bij de voortgangs- en leerlingbesprekingen en het opstellen van de handelingsplannen.

Leerlingdossier
Ieder kind heeft een eigen leerlingdossier waarin belangrijke gegevens zijn opgenomen zoals;

• Gegevens over het gezin
• Leerlingbesprekingen
• Gesprekken met ouders
• Speciale onderzoeken
• Handelingsplannen
• Toets- en rapportgegevens

Het leerlingdossier wordt om privacyredenen vertrouwelijk behandeld.

Voortgangs- en leerlingbesprekingen
De ontwikkeling van uw kind wordt regelmatig besproken met de intern begeleider tijdens de zo genoemde ‘voortgangsbespreking’. Mocht uw kind hierbij opvallen (door hoge of juist lage scores), dan gaan we tijdens de ‘leerlingbespreking’ na wat de onderwijsbehoefte is van uw kind. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld. Hiervoor worden onder andere de gegevens uit het leerlingdossier gebruikt. Er wordt beschreven wat uw kind nodig heeft; bijvoorbeeld andere materialen, extra oefenstof of extra ondersteuning buiten de klas. De veranderingen worden altijd vanaf het eerste signaal met u doorgesproken.