Omnis Kindcentrum de Reiger in Heinkenszand start het schooljaar gezond

Omnis Kindcentrum de Reiger in Heinkenszand heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Reiger zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Omnis Kindcentrum de Reiger is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont
Omnis Kindcentrum de Reiger heeft veel aandacht voor de gezondheid van de medewerkers en leerlingen. Zo is er sinds 2019 veel geïnvesteerd in het vergroenen van het buitenplein. Uit onderzoek blijkt dat kinderen gezonder zijn én beter leren door veel buiten te zijn. Daarom wordt er regelmatig buiten les gegeven.
Omnis Kindcentrum de Reiger zorgt ook voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. De leerlingen krijgen alle ruimte om te leren van en met elkaar, waarbij ze tijdens groepsdoorbrekende activiteiten ook met kinderen van een andere leeftijd leren samenwerken.

Directeur Jozien Borgmeijer van Omnis Kindcentrum de Reiger is trots om een Gezonde School te zijn. “Ons kindcentrum biedt een veilige en vertrouwde omgeving, waar kinderen en ouders gezien en gehoord worden. Het vignet Gezonde school bevestigt voor mij dat we op de goede weg zijn”.