Groen? Dat doen we op De Linden!

Twee keer per schooljaar staat Omnis Kindcentrum De Linden tijdens een projectweek in het teken van culturele, technische en creatieve activiteiten. Tijdens de eerste projectweek van dit schooljaar is er schoolbreed gewerkt aan het thema Groen? Doen!

Plasticsoep, zwerfafval en papier maken
Tijdens de projectweek heeft elke groep op het eigen niveau aandacht besteed aan verschillende onderdelen van groen. Zo kregen de leerlingen een gastles van het MEC over de plasticsoep, waarna de leerlingen in het dorp zwerfafval hebben verzameld. Er zijn insectenhotels gemaakt, de leerlingen hebben zelf papier gemaakt van oud papier en er zijn verschillende leskisten van het MEC gebruikt. Tot slot hebben alle klassen een bezoek gebracht aan Pollehof, een biologische geitenboerderij.
De leerlingen hebben tijdens de projectweek veel geleerd over afvalscheiding en het milieu, maar er is vooral bewustwording gecreëerd.

De ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden
Spelenderwijs en op een laagdrempelige manier werken leerlingen tijdens de projectweek aan de ontwikkeling hun 21e eeuwse vaardigheden die ze meteen in praktijk kunnen brengen. Vaardigheden als ontdekken en samenwerken staan tijdens iedere projectweek voorop, maar tijdens Groen? Doen! is er extra veel aandacht besteed aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De projectweek wordt afgesloten met een kijkmiddag op 14 november  van 16.30 uur tot 17.30 uur. Ouders en belangstellenden zijn dan van harte welkom om het werk van de leerlingen te bekijken.