Goede rapportcijfers voor de Omnis Kindcentra

De Onderwijsinspectie heeft in schooljaar 19-20 een bezoek gebracht aan de Omnis scholenkoepel. Alle bezochte scholen en het bestuur kregen een goede beoordeling. De inspectie is zeer tevreden over de kwaliteit van het onderwijs.

Omnis maakt zijn kernwaarden waar
Volgens de inspectie maakt Omnis zijn kernwaarden ‘optimaal ontwikkel- en leerresultaat’, ‘klaar voor de toekomst’ en ‘samen’ waar in de praktijk. Zij zeggen hierover: “Het bestuur en de kindcentra werken goed samen aan het steeds verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen binnen Omnis onderschrijft de missie en visie en draagt zijn steentje bij. Men wil leren van elkaar en met elkaar. Daarnaast investeert Omnis in een goede samenwerking tussen onderwijs en opvang.”

Een extra pluim voor de leerkrachten
De inspectie roemde met name de leerkrachten van Omnis. Zij bieden eigentijds onderwijs en geven steeds meer eigenaarschap aan de leerlingen. Dit vergt andere vaardigheden van een leerkracht. De rol van de leerkracht verandert dan ook naar meer coachend en begeleidend. “We zijn erg blij met de goede resultaten van het inspectiebezoek. Het bevestigt wat we zelf eigenlijk al wisten, namelijk dat we op de goede weg zijn met onze kindcentra”, zegt Jozien Borgmeijer, één van de twee directeuren van Omnis.