Jaarlijkse Pannenkoekdag voor de bewoners van woonzorgcentrum SVRZ de Zwake en de leerlingen van Omnis Kindcentrum de Linden

Al jaren vieren de bewoners van de Zwake en de leerlingen van Omnis Kindcentrum de Linden in ‘s-Gravenpolder samen de Nationale Pannenkoekdag. Vorig jaar gooide het coronavirus roet in het eten en kon de Pannenkoekdag niet doorgaan. Ook dit jaar kon de gezamenlijke viering niet in de traditionele vorm plaatsvinden. Toch was er een leuke alternatieve activiteit bedacht voor de bewoners en de leerlingen.

Pannenkoeken en kleurplaten
Voor de bewoners de Zwake werden de pannenkoeken dit jaar op 19 maart gebakken door de medewerkers van de Zwake. Voor de kinderen van Omnis Kindcentrum de Linden was er een kleurwedstrijd georganiseerd door de bewoners en medewerkers van de Zwake. Zij hebben ook de kleurprestaties van de leerlingen beoordeeld. De prijsuitreiking vond, geheel coronaproof, plaats op 19 maart. Voor elke combinatiegroep van de Linden viel er een mooie prijs te verdienen: Dex, Fay, Nicky en Batoul waren de gelukkige winnaars. Alle leerlingen ontvingen sowieso een prijsje voor hun creatieve inzet.

Binding met het dorp dankzij gezamenlijke activiteiten
“We zijn blij dat we een alternatief hebben gevonden voor de Nationale Pannenkoekdag”, zegt schoolcoördinator Aukje Akerboom. “Binnen de Linden hechten we veel waarde aan een goede binding met het dorp en een fijne samenwerking met onze buren van de Zwake. Het is altijd mooi om te zien hoe jong en oud zich met elkaar verbonden voelen tijdens zulke activiteiten. Verder leren onze leerlingen op deze manier wat maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent”.

Even voorstellen: Saskia Delies

Mijn naam is Saskia Delies en sinds 1 januari 2021 vervul ik de functie van directeur Omnis Kindcentra. Graag stel ik me nader aan u voor. Ik ben moeder van 2 kinderen, een grote zoon van 20 jaar en een dochter van 6 jaar, en ik woon samen met mijn partner in ‘s-Gravenpolder. In mijn vrije tijd ben ik graag in en om het huis bezig met inrichting en tuinieren. Ook wandel ik graag, het liefste langs de zee of het water.

Hiervoor heb ik 19 jaar gewerkt bij Kibeo, in de functie van unitmanager en later als regiomanager. Binnen deze functies ben ik verantwoordelijk geweest voor veel locaties binnen diverse gemeentes. Ik heb altijd intensief samengewerkt met diverse partners, waaronder het onderwijs, maatschappelijk werk en gemeentes.
Als directeur Omnis Kindcentra krijg ik de focus op de Reiger, ’t Opstapje en de Schakel en daarnaast blijf ik verantwoordelijk voor de kinderopvang die inpandig zit bij de diverse Omnis Kindcentra.

Voor mij is dit een nieuwe uitdaging binnen een andere branche. Als ik vooruitkijk naar de komende periode, dan wil ik me graag ontwikkelen als schoolleider en thuis raken in de processen die horen bij het onderwijs. Ik wil graag een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, groei en het laten leren van kinderen en de verdere ontwikkeling van de Omnis Kindcentra. Hierbij kan ik gebruik maken van mijn ervaring als leidinggevende binnen de kinderopvang.

Ik kijk uit naar mijn samenwerking met jullie, de verdere kennismaking met iedereen en een nieuw jaar, vol nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.

Voor vragen ben ik te bereiken via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Saskia Delies
Directeur Omnis Kindcentra
06 23 96 20 07
s.delies@omnisscholen.nl

Bijzondere afsluiting van een bijzonder jaar

De afgelopen dagen waren een bijzondere afsluiting van een bijzonder jaar. Onverwachts was daar het nieuws dat alle scholen hun deuren moesten sluiten vanaf 16 december t/m voor zover nu bekend 17 januari 2021.

De steeds veranderende maatregelen hebben het afgelopen jaar veel van ons team en van u als ouder gevraagd. We hebben het al eerder gezegd, maar we willen u nogmaals bedanken voor uw begrip en uw medewerking in deze bijzondere tijd. ‘Samen’ is één van de kernwaarden van Omnis en samen hebben we er voor gezorgd dat we veilig en goed onderwijs bieden aan uw kind. Daar zijn wij dankbaar voor.

We wensen u fijne feestdagen en een goede kerstvakantie!

Veel aandacht voor buiten bewegen en leren bij Omnis Kindcentrum Franck van Borssele

Veel bewegen, buiten zijn en sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Binnen Omnis Kindcentrum Franck van Borssele wordt hier veel aandacht aan besteed.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen gezonder zijn en beter leren door veel buiten te zijn. Aan groep 1 t/m 8 worden door de leerkrachten gedurende de schooldag regelmatig activiteiten aangeboden waarbij de leerlingen buiten zijn en bewegen. De kinderen worden zo gestimuleerd om de lesstof op een andere manier te ervaren. Denk hierbij aan buiten kastanjes verzamelen en er daarna de tafels mee oefenen of het uitrekenen van een som en vervolgens de uitkomst springen. Of de leerlingen schrijven met stoepkrijt het alfabet op het schoolplein en gaan al rennend van letter naar letter woorden spellen. Zo beleven de leerlingen de lesstof op een andere manier dan in het klaslokaal, dit heeft een positief effect op de leerresultaten.

Daarnaast worden er tijdens de gymlessen, passend bij het niveau van de leerlingen, leuke beweegactiviteiten aangeboden door de gediplomeerde sportmedewerker Sjoerd Hoogerwerf. Spelenderwijs worden de kinderen gestimuleerd in hun motorische ontwikkeling én leren al op jonge leeftijd hoeveel plezier sporten en bewegen geeft.

Tijdens de gymlessen gaat meester Sjoerd zo vaak mogelijk naar buiten met de leerlingen. Ze gaan bijvoorbeeld gymmen op het strand van Borssele of in het park. Ook gaan ze naar de speeltuin en gebruiken de toestellen om bijvoorbeeld te free-runnen. De omgeving rond het kindcentrum wordt zo optimaal benut en biedt de kinderen steeds nieuwe uitdagingen.

Sjoerd zegt hierover: “Samen bewegen is belangrijk voor kinderen. De kinderen blijven fit en hebben interactie met anderen kinderen. Dit helpt hen bij de ontwikkeling van allerlei sociale vaardigheden, zoals samenwerken en rekening houden met anderen.”

De aandacht binnen Omnis Kindcentrum Franck van Borssele voor sport, spel en beweging is niet alleen goed voor de motorische ontwikkeling van de kinderen, ook 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, leiderschap, organisatievermogen en verantwoordelijkheidsgevoel worden hierdoor geoefend. De kinderen worden in de veilige omgeving van het kindcentrum weerbaarder, wat goed is voor hun zelfvertrouwen.

Leerlingen van Omnis Kindcentrum de Linden leren over Bekende Zeeuwen

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 van Omnis Kindcentrum de Linden hebben de afgelopen weken hard gewerkt en veel geleerd tijdens het project Bekende Zeeuwen. De leerlingen hebben elk op hun eigen niveau verschillende vaardigheden geoefend. De projectweek eindigde met een interview met een bekende Zeeuw, namelijk Dennis Huige, gitarist van de Zeeuwse band Racoon.


Hoog bezoek, het Lindenlied en nog veel meer
Het project ging van start met het bezoek van twee mystery guests: Annie M.G. Schmidt en Michiel de Ruyter (weergaloos vertolkt door juf Marjolein en juf Janine). De weken erna zijn er allerlei bekende Zeeuwen aan bod gekomen. Er werd geknutseld en er werd een Padlet gemaakt. Een Padlet is een digitaal prikbord wat de leerlingen uitnodigt tot samenwerken.
Er werd geleerd over klederdracht en de Zeeuwse knoop en er is zelfs een Lindenlied opgenomen. Het Lindenlied is geschreven op een liedje van Emma Heesters, een bekende Zeeuw én oud-leerling van de Linden! Bij een liedje hoort natuurlijk ook een videoclip, alle leerlingen van de Linden hebben hier hun steentje aan bijgedragen.
Als afsluiting van het project kwam een echte bekende Zeeuw langs in groep 7/8; Dennis Huige, de gitarist van Racoon. De leerlingen bedachten vooraf allerlei vragen die ze aan hem konden stellen.


Projectweken op de Linden bieden steeds een andere impuls aan het onderwijs
Een aantal keer per schooljaar staat de Linden tijdens een projectweek in het teken van culturele, technische en creatieve activiteiten. Elke projectweek heeft een eigen thema waar de leerlingen schoolbreed mee aan de slag gaan. Hierbij werkt groep 1 t/m 8 samen, waardoor jong en oud van elkaar leren. Ontdekken en samenwerken staan tijdens de projectweken voorop.
De kinderen leren tijdens de projectweek nieuwe vaardigheden zoals vlot presenteren en het werken met Word, Excel en Powerpoint. Daarnaast oefenen de leerlingen ook hun sociale vaardigheden, doordat ze samenwerken met jongere en oudere kinderen uit andere groepen. Spelenderwijs en op een laagdrempelige manier passen de kinderen tijdens de projectweken nieuwe vaardigheden meteen toe in de praktijk!
Normaalgesproken eindigt elke projectweek met een kijkmiddag- of avond voor de ouders. Wegens de coronamaatregelen kon dat deze keer helaas niet doorgaan. Daarom heeft elke groep een online presentatie gemaakt, zodat alle ouders thuis kunnen zien wat de kinderen gedaan hebben.

Helpt u Bekende Zeeuwen van de leerlingen te maken door onderstaande videoclip te bekijken en te delen?

Omnis Kindcentrum de Meidoorn breidt groen onderwijsconcept uit met een IVN BinnenBos

Bij Omnis Kindcentrum de Meidoorn in Nisse leren de kinderen met, van en in de natuur. Naast een uitdagend en groen buitenplein is het groene onderwijsconcept uitgebreid met een IVN BinnenBos. Woensdag 23 september werd deze uitbreiding gerealiseerd met een ‘plantdag’: de leerlingen legden samen het BinnenBos aan.

Wat is een IVN BinnenBos?
Met een IVN BinnenBos zet je het leslokaal vol met kamerplanten. Alle 55 leerlingen van de Meidoorn hebben een eigen plant gekregen aan de plantenwand, er is een stek-station en een jungle-hoek met grote bomen. De leerlingen hebben het ‘bos’ zelf aangeplant, verzorgen voortaan de planten en leren ook stekjes op te kweken. Op deze manier kunnen ze stek voor stek de school groener maken. Leerlingen onderzoeken samen met de IVN BinnenBos-wachter en de leerkracht het effect van de planten op de luchtkwaliteit én hun eigen aandacht. Na afloop van het project zijn alle leerlingen gediplomeerd BinnenBos-wachter.

Een beter leerklimaat met een IVN BinnenBos
Veel Nederlandse scholen hebben nog steeds te maken met een slecht binnenklimaat. Dit heeft een negatief effect op de aandacht en leerprestaties van leerlingen. Naast goed ventileren kan het vergroenen van de inrichting van het klaslokaal een positieve boost geven aan het binnenklimaat. Planten in de klas verbeteren de luchtkwaliteit, de leerprestaties en de waardering van leerlingen voor het leslokaal. Niet onbelangrijk, omdat kinderen gemiddeld 40% van hun tijd in een klaslokaal doorbrengen. Bovendien is aanleggen van een heus ‘BinnenBos’, een groen leslokaal, erg leuk én leerzaam voor de leerlingen. Daarom werd op woensdag 23 september bij Omnis Kindcentrum de Meidoorn in Nisse het eerste Binnenbos van Zeeland aangelegd.

Vignet Gezonde School
Mede dankzij de aanleg van het BinnenBos mag de Meidoorn zich voortaan Gezonde School noemen. Zij voldoen nu aan alle, door deskundigen, opgestelde kwaliteitscriteria binnen het themacertificaat Milieu en Natuur van het vignet Gezonde School. De Meidoorn is trots op dit behaalde resultaat, want werken aan de gezondheid van leerlingen loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Over IVN
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 140 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. IVN: beleef de natuur!

Omnis Kindcentrum de Reiger in Heinkenszand start het schooljaar gezond

Omnis Kindcentrum de Reiger in Heinkenszand heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Reiger zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Omnis Kindcentrum de Reiger is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont
Omnis Kindcentrum de Reiger heeft veel aandacht voor de gezondheid van de medewerkers en leerlingen. Zo is er sinds 2019 veel geïnvesteerd in het vergroenen van het buitenplein. Uit onderzoek blijkt dat kinderen gezonder zijn én beter leren door veel buiten te zijn. Daarom wordt er regelmatig buiten les gegeven.
Omnis Kindcentrum de Reiger zorgt ook voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. De leerlingen krijgen alle ruimte om te leren van en met elkaar, waarbij ze tijdens groepsdoorbrekende activiteiten ook met kinderen van een andere leeftijd leren samenwerken.

Directeur Jozien Borgmeijer van Omnis Kindcentrum de Reiger is trots om een Gezonde School te zijn. “Ons kindcentrum biedt een veilige en vertrouwde omgeving, waar kinderen en ouders gezien en gehoord worden. Het vignet Gezonde school bevestigt voor mij dat we op de goede weg zijn”.

Goede rapportcijfers voor de Omnis Kindcentra

De Onderwijsinspectie heeft in schooljaar 19-20 een bezoek gebracht aan de Omnis scholenkoepel. Alle bezochte scholen en het bestuur kregen een goede beoordeling. De inspectie is zeer tevreden over de kwaliteit van het onderwijs.

Omnis maakt zijn kernwaarden waar
Volgens de inspectie maakt Omnis zijn kernwaarden ‘optimaal ontwikkel- en leerresultaat’, ‘klaar voor de toekomst’ en ‘samen’ waar in de praktijk. Zij zeggen hierover: “Het bestuur en de kindcentra werken goed samen aan het steeds verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen binnen Omnis onderschrijft de missie en visie en draagt zijn steentje bij. Men wil leren van elkaar en met elkaar. Daarnaast investeert Omnis in een goede samenwerking tussen onderwijs en opvang.”

Een extra pluim voor de leerkrachten
De inspectie roemde met name de leerkrachten van Omnis. Zij bieden eigentijds onderwijs en geven steeds meer eigenaarschap aan de leerlingen. Dit vergt andere vaardigheden van een leerkracht. De rol van de leerkracht verandert dan ook naar meer coachend en begeleidend. “We zijn erg blij met de goede resultaten van het inspectiebezoek. Het bevestigt wat we zelf eigenlijk al wisten, namelijk dat we op de goede weg zijn met onze kindcentra”, zegt Jozien Borgmeijer, één van de twee directeuren van Omnis.

Leerlingen van Omnis Kindcentrum de Linden verrassen inwoners van ‘s- Gravenpolder

Leerlingen van Omnis Kindcentrum de Linden in ’s-Gravenpolder doen mee aan een actie die is opgezet door vrijwilligersorganisatie Zeeuwse Handen. Iedere leerling verrast hierbij een inwoner uit ’s-Gravenpolder met een persoonlijk kaartje en een cadeautje. Het coronavirus zorgt ervoor dat alles anders is en dit heeft gevolgen voor iedereen. De actie van Zeeuwse Handen is bedoeld om mensen die momenteel een lastige tijd doormaken, een hart onder de riem te steken. Een initiatief waar Omnis Kindcentrum de Linden graag aan bijdraagt.

 Een hart onder de riem
Op de oproep van Vrijwilligersorganisatie Zeeuwse Handen aan alle basisscholen in ’s-Gravenpolder om deel te nemen aan deze actie werd direct positief gereageerd door Omnis Kindcentrum de Linden. Zeeuwse Handen droeg zorg voor de kaartjes en de leerlingen gingen enthousiast aan de slag met het schrijven ervan. Ze kozen hierbij zelf aan wie ze het kaartje richten; aan oma die ze al zo lang niet bezocht hebben, de buurvrouw die extra diensten draait in het ziekenhuis of mama die zo goed geholpen heeft met het thuisonderwijs.

Naast het kaartje zorgt Zeeuwse Handen ook voor een verrassing bij het kaartje, mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van een aantal lokale ondernemers. Vandaag krijgen de leerlingen het kaartje en het bijbehorende cadeautje mee naar huis en kunnen zij iemand uit hun omgeving blij maken.

De kleuters van Omnis Kindcentrum de Reiger zijn erg blij met hun buitentafel

Nog meer buiten leren, spelen, eten, optreden en ontdekken! Dankzij de hulp van een aantal vrijwilligers staat er nu op het kleuterplein van Omnis Kindcentrum de Reiger in Heinkenszand een buitentafel/podium dat dit mogelijk maakt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen gezonder zijn én beter leren door veel buiten te zijn. Daarom wordt er regelmatig buiten les gegeven op de Reiger. De leerlingen worden hierbij uitgedaagd op ontdekking te gaan en de lesstof op een andere manier te ervaren.

Stap voor stap naar een groener en uitdagender plein
“Iedereen neemt de eigen stoel mee, we gaan naar buiten voor deze les.” Dit zal de komende tijd nog vaak gezegd worden door de leerkrachten van groep 1/2 van Omnis Kindcentrum de Reiger in Heinkenszand. Zodra het weer het enigszins toelaat, kan er gewerkt en geluncht worden aan de nieuwe buitentafel op het kleuterplein. Daarnaast is de tafel ook een podium, wat de creativiteit van de kleuters prikkelt en uitnodigt tot bijvoorbeeld spontane optredens.

De buitentafel is een volgende stap naar een groener en uitdagender plein voor de Reiger. In 2019 is er gestart met de aanpassing van het speelplein. Het oude speelplein bevatte erg veel tegels, maar met hulp van een hovenier, ouders, leerlingen en leerkrachten heeft het plein inmiddels een ware metamorfose ondergaan.

Het plein is nu zo ingedeeld dat het uitnodigt tot diverse vormen van spel en beweging, passend bij de leeftijd van de kinderen. Daarbij zijn er ook plekken ingericht waar leerlingen buiten onderwijs kunnen krijgen, zo is er bijvoorbeeld een leerkuil en een cirkel met boomstammen waarop je kunt zitten.
De leerlingen, ouders en leerkrachten zijn erg blij met de nieuwe situatie.