Omnis Kindcentrum de Meidoorn breidt groen onderwijsconcept uit met een IVN BinnenBos

Bij Omnis Kindcentrum de Meidoorn in Nisse leren de kinderen met, van en in de natuur. Naast een uitdagend en groen buitenplein is het groene onderwijsconcept uitgebreid met een IVN BinnenBos. Woensdag 23 september werd deze uitbreiding gerealiseerd met een ‘plantdag’: de leerlingen legden samen het BinnenBos aan.

Wat is een IVN BinnenBos?
Met een IVN BinnenBos zet je het leslokaal vol met kamerplanten. Alle 55 leerlingen van de Meidoorn hebben een eigen plant gekregen aan de plantenwand, er is een stek-station en een jungle-hoek met grote bomen. De leerlingen hebben het ‘bos’ zelf aangeplant, verzorgen voortaan de planten en leren ook stekjes op te kweken. Op deze manier kunnen ze stek voor stek de school groener maken. Leerlingen onderzoeken samen met de IVN BinnenBos-wachter en de leerkracht het effect van de planten op de luchtkwaliteit én hun eigen aandacht. Na afloop van het project zijn alle leerlingen gediplomeerd BinnenBos-wachter.

Een beter leerklimaat met een IVN BinnenBos
Veel Nederlandse scholen hebben nog steeds te maken met een slecht binnenklimaat. Dit heeft een negatief effect op de aandacht en leerprestaties van leerlingen. Naast goed ventileren kan het vergroenen van de inrichting van het klaslokaal een positieve boost geven aan het binnenklimaat. Planten in de klas verbeteren de luchtkwaliteit, de leerprestaties en de waardering van leerlingen voor het leslokaal. Niet onbelangrijk, omdat kinderen gemiddeld 40% van hun tijd in een klaslokaal doorbrengen. Bovendien is aanleggen van een heus ‘BinnenBos’, een groen leslokaal, erg leuk én leerzaam voor de leerlingen. Daarom werd op woensdag 23 september bij Omnis Kindcentrum de Meidoorn in Nisse het eerste Binnenbos van Zeeland aangelegd.

Vignet Gezonde School
Mede dankzij de aanleg van het BinnenBos mag de Meidoorn zich voortaan Gezonde School noemen. Zij voldoen nu aan alle, door deskundigen, opgestelde kwaliteitscriteria binnen het themacertificaat Milieu en Natuur van het vignet Gezonde School. De Meidoorn is trots op dit behaalde resultaat, want werken aan de gezondheid van leerlingen loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Over IVN
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 140 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. IVN: beleef de natuur!

Omnis Kindcentrum de Reiger in Heinkenszand start het schooljaar gezond

Omnis Kindcentrum de Reiger in Heinkenszand heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Reiger zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Omnis Kindcentrum de Reiger is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont
Omnis Kindcentrum de Reiger heeft veel aandacht voor de gezondheid van de medewerkers en leerlingen. Zo is er sinds 2019 veel geïnvesteerd in het vergroenen van het buitenplein. Uit onderzoek blijkt dat kinderen gezonder zijn én beter leren door veel buiten te zijn. Daarom wordt er regelmatig buiten les gegeven.
Omnis Kindcentrum de Reiger zorgt ook voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. De leerlingen krijgen alle ruimte om te leren van en met elkaar, waarbij ze tijdens groepsdoorbrekende activiteiten ook met kinderen van een andere leeftijd leren samenwerken.

Directeur Jozien Borgmeijer van Omnis Kindcentrum de Reiger is trots om een Gezonde School te zijn. “Ons kindcentrum biedt een veilige en vertrouwde omgeving, waar kinderen en ouders gezien en gehoord worden. Het vignet Gezonde school bevestigt voor mij dat we op de goede weg zijn”.

Goede rapportcijfers voor de Omnis Kindcentra

De Onderwijsinspectie heeft in schooljaar 19-20 een bezoek gebracht aan de Omnis scholenkoepel. Alle bezochte scholen en het bestuur kregen een goede beoordeling. De inspectie is zeer tevreden over de kwaliteit van het onderwijs.

Omnis maakt zijn kernwaarden waar
Volgens de inspectie maakt Omnis zijn kernwaarden ‘optimaal ontwikkel- en leerresultaat’, ‘klaar voor de toekomst’ en ‘samen’ waar in de praktijk. Zij zeggen hierover: “Het bestuur en de kindcentra werken goed samen aan het steeds verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen binnen Omnis onderschrijft de missie en visie en draagt zijn steentje bij. Men wil leren van elkaar en met elkaar. Daarnaast investeert Omnis in een goede samenwerking tussen onderwijs en opvang.”

Een extra pluim voor de leerkrachten
De inspectie roemde met name de leerkrachten van Omnis. Zij bieden eigentijds onderwijs en geven steeds meer eigenaarschap aan de leerlingen. Dit vergt andere vaardigheden van een leerkracht. De rol van de leerkracht verandert dan ook naar meer coachend en begeleidend. “We zijn erg blij met de goede resultaten van het inspectiebezoek. Het bevestigt wat we zelf eigenlijk al wisten, namelijk dat we op de goede weg zijn met onze kindcentra”, zegt Jozien Borgmeijer, één van de twee directeuren van Omnis.

Leerlingen van Omnis Kindcentrum de Linden verrassen inwoners van ‘s- Gravenpolder

Leerlingen van Omnis Kindcentrum de Linden in ’s-Gravenpolder doen mee aan een actie die is opgezet door vrijwilligersorganisatie Zeeuwse Handen. Iedere leerling verrast hierbij een inwoner uit ’s-Gravenpolder met een persoonlijk kaartje en een cadeautje. Het coronavirus zorgt ervoor dat alles anders is en dit heeft gevolgen voor iedereen. De actie van Zeeuwse Handen is bedoeld om mensen die momenteel een lastige tijd doormaken, een hart onder de riem te steken. Een initiatief waar Omnis Kindcentrum de Linden graag aan bijdraagt.

 Een hart onder de riem
Op de oproep van Vrijwilligersorganisatie Zeeuwse Handen aan alle basisscholen in ’s-Gravenpolder om deel te nemen aan deze actie werd direct positief gereageerd door Omnis Kindcentrum de Linden. Zeeuwse Handen droeg zorg voor de kaartjes en de leerlingen gingen enthousiast aan de slag met het schrijven ervan. Ze kozen hierbij zelf aan wie ze het kaartje richten; aan oma die ze al zo lang niet bezocht hebben, de buurvrouw die extra diensten draait in het ziekenhuis of mama die zo goed geholpen heeft met het thuisonderwijs.

Naast het kaartje zorgt Zeeuwse Handen ook voor een verrassing bij het kaartje, mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van een aantal lokale ondernemers. Vandaag krijgen de leerlingen het kaartje en het bijbehorende cadeautje mee naar huis en kunnen zij iemand uit hun omgeving blij maken.

De kleuters van Omnis Kindcentrum de Reiger zijn erg blij met hun buitentafel

Nog meer buiten leren, spelen, eten, optreden en ontdekken! Dankzij de hulp van een aantal vrijwilligers staat er nu op het kleuterplein van Omnis Kindcentrum de Reiger in Heinkenszand een buitentafel/podium dat dit mogelijk maakt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen gezonder zijn én beter leren door veel buiten te zijn. Daarom wordt er regelmatig buiten les gegeven op de Reiger. De leerlingen worden hierbij uitgedaagd op ontdekking te gaan en de lesstof op een andere manier te ervaren.

Stap voor stap naar een groener en uitdagender plein
“Iedereen neemt de eigen stoel mee, we gaan naar buiten voor deze les.” Dit zal de komende tijd nog vaak gezegd worden door de leerkrachten van groep 1/2 van Omnis Kindcentrum de Reiger in Heinkenszand. Zodra het weer het enigszins toelaat, kan er gewerkt en geluncht worden aan de nieuwe buitentafel op het kleuterplein. Daarnaast is de tafel ook een podium, wat de creativiteit van de kleuters prikkelt en uitnodigt tot bijvoorbeeld spontane optredens.

De buitentafel is een volgende stap naar een groener en uitdagender plein voor de Reiger. In 2019 is er gestart met de aanpassing van het speelplein. Het oude speelplein bevatte erg veel tegels, maar met hulp van een hovenier, ouders, leerlingen en leerkrachten heeft het plein inmiddels een ware metamorfose ondergaan.

Het plein is nu zo ingedeeld dat het uitnodigt tot diverse vormen van spel en beweging, passend bij de leeftijd van de kinderen. Daarbij zijn er ook plekken ingericht waar leerlingen buiten onderwijs kunnen krijgen, zo is er bijvoorbeeld een leerkuil en een cirkel met boomstammen waarop je kunt zitten.
De leerlingen, ouders en leerkrachten zijn erg blij met de nieuwe situatie.

Een compliment voor ouders, leerlingen en leerkrachten

Op zondag 15 maart werd bekendgemaakt dat het onderwijs en de kinderopvangorganisaties vanaf 16 maart sluiten, als maatregel tegen verdere verspreiding van het coronavirus.
Onze scholen zijn erg stil en we missen onze leerlingen! Tegelijkertijd zien we dat de kinderen hard aan het werk zijn in Gynzy en de werkboekjes en dat alle ouders hun best doen om hun kind zo goed mogelijk hierin te begeleiden. Het is een bijzondere situatie die veel vraagt van ons allemaal, maar het is fijn om te zien dat iedereen zijn schouders eronder zet. Een groot compliment aan al onze leerlingen, ouders en leerkrachten!

Voorzorgsmaatregelen op het coronavirus

Het coronavirus is op dit moment volop in het nieuws. Ook in Nederland zijn er besmettingen gemeld.
We hebben regelmatig contact met de GGD en we houden de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD aan.

Op deze pagina vindt u vraag en antwoord over het coronavirus.

Moet de onderwijsinstelling voorzorgsmaatregelen nemen?
Hier volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid, ze zeggen hierover het volgende: “Dit is niet nodig. Alle GGD-instellingen en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen over de te nemen maatregelen bij een eventuele besmetting.”

Maakt u zich zorgen over de gezondheid van uw kind?
Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of met GGD Zeeland. Als iemand zich met ziekteverschijnselen bij de huisarts meldt, en de huisarts denkt dat een patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, gaat er een protocol van de overheid in werking.

De Rijksoverheid heeft ook een informatienummer opengesteld voor vragen rondom het coronavirus: 0800-1351.

Twijfelt u aan de gezondheid van uw kind en wilt u uw kind ziekmelden?
Wanneer u uw kind wil ziekmelden, dan kunt u de gebruikelijke stappen hiervoor nemen.

Heeft u andere vragen of twijfels?
Heeft u vragen over het virus of enige twijfels, neem dan contact op met de GGD Zeeland of bel met informatielijn van de Rijksoverheid 0800-1351. Zij kunnen u van de meest actuele informatie voorzien en zij zijn erop toegerust om de juiste maatregelen te ondernemen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van het RIVM:

Ook heeft de Rijksoverheid een website over het coronavirus en onderwijs. Daarnaast ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief.

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de directie.

Studiedag voor de leerkrachten

Op maandag 3 februari hadden de leerkrachten van Omnis een studiedag. Er werd aandacht besteed aan het werken met de nieuwe digitale schoolborden, de functies en mogelijkheden. Ook was er aandacht voor eigenaarschap, hoe om te gaan met het portfolio en de kindgesprekken met de jongste kinderen.
Daarnaast was er een scholing door de trainers van Gynzy (de verwerkingssoftware die we gebruiken voor adaptief onderwijs). Het team kreeg uitleg over de nieuwste mogelijkheden, het uitlezen en interpreteren van de gegevens en nog veel meer. Een interessante en leerzame studiedag waarvan de opgedane kennis de volgende dag direct in de praktijk gebracht kon worden.

De wethouder op werkbezoek bij Omnis

Op maandag 27 januari bracht wethouder Marga van de Plasse een werkbezoek aan de Omnis Kindcentra. Ze is op Omnis Kindcentrum de Reiger in Heinkenszand ontvangen.
De wethouder heeft samen met het team van de Reiger allerlei zaken besproken die bij Omnis hoog op de agenda staan. Denk aan de ontwikkeling van de Omnis Kindcentra, waarbij er steeds nieuwe stappen gezet worden in een nauwere samenwerking tussen onderwijs en opvang.
Ook is er gesproken over het bezoek van de onderwijsinspectie aan Omnis afgelopen november, de zorgen over het lerarentekort en over zorg en onderwijs in het algemeen.
Daarnaast kreeg de wethouder een rondleiding door het kindcentrum, zodat zij zelf kon ervaren hoe de missie en visie van Omnis in praktijk gebracht wordt. Samen wijzer!